Pracownicy

DYREKTOR PRZEDSZKOLA 

 

mgr Małgorzata Stankiewicz - Mnich

 

 

Sekretarka

Izabela Krasuska

Intendent

Danuta Mika

 

 

Grono Pedagogiczne:

mgr Mariola Błaszczyk

mgr Agata Czarnowska - Kazimierczak (logopeda)

mgr Kamila Fojt (język angielski)

mgr Elżbieta Farnow

mgr Kamilla Kobeszko (oligofrenopedagog/terapia pedagogiczna)

mgr Bożena Kowalczyk (terapia pedagogiczna /

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)

mgr Stefania Menżyk

mgr Aniela Fojcik (katechetka)

mgr Anna Pawlus - Wątroba (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka /oligofrenopedagog)

mgr Beata Siwek

mgr Krystyna Stacha

mgr Sylwia Gorodczańska (rytmika)

mgr Agnieszka Huf (psycholog)

 

Personel techniczny:

Małgorzata Jojko - pomoc wychowawcza

Justyna Kawalerowicz

Grażyna Naściszewska

Władysława Nawrocka

Stefania Serwotka

Elżbieta Zambel

 Jerzy Szostek (konserwator/palacz CO)

Paweł Czajkowski(stróż/palacz CO)

Andrzej Kowalczyk (stróż/palacz CO)

 

Pracownicy kuchni:

Grażyna Richter - szefowa

 Wioletta Adamczyk

Ilona Lebioda

Hanna Nahlik


 

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę PP2 zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale

 
Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo