Legenda o Syrence Warszawskiej

 W ramach realizacji projektu edukacyjnego „ POZNANIE PRZESZŁOŚCI WŁASNEJ OJCZYZNY NA PODSTAWIE BAJEK, BAŚNI I LEGEND POLSKICH WIERSZEM I PROZĄ PISANYCH” w programie „Cała Polska czyta dzieciom” , dzieci z gr. I miały okazję poznać legendę związaną z herbem naszej stolicy Warszawy- Syrenką Warszawską. Maluchy z uwagą i ogromnym zaciekawieniem słuchały legendy „O Warszawskiej Syrence”. Przyznały, iż pomimo, że nie była to jak stwierdziły Arielka z bajek Disneya, to okazała się być równie piękna tak z wyglądu jak i głosu( który maluchy starały się sobie wyobrazić).Dzieci słuchały piosenki o Warszawie i hymnu narodowego, omówiły również wygląd flagi narodowej oraz symbolikę przepasania jej czarną kirą. Wykonały piękne sylwetki syrenki techniką mieszaną.

        Spotkanie z legendą, związaną z naszą stolicą zbiegło się z wielce smutnym dla nas wszystkich okresem żałoby narodowej. Nawet tak małe dzieci, jak 3- latki  potrafiły podjąć decyzję o tym, że na czas żałoby postarają się bawić ciszej, nie krzyczeć i być grzeczniejsze.

       Czy to nie jest najlepszy dowód patriotyzmu tych małych Polaków?

Przygotowała: Beata Siwek

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę PP2 zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale