KĄCIK DLA RODZICÓW

POCZĄTKOWA NAUKA CZYTANIA

Biorąc pod uwagę rozwój psychofizyczny dziecka, jego możliwości i potrzeby, a także swoistość pracy przedszkola i jego funkcje, należy pamiętać, że nauka czytania na tym etapie ma nieco inny charakter niż nauka czytania w szkole. Nauka czytania powinna odbywać się w formie radosnej, pożytecznej zabawy. Ogromnie ważne jest więc zapewnienie warunków do różnorodnej, zrazu spontanicznej, a potem kierowanej aktywności.

Pochwały, nagrody, wzmocnienia... Jak udzielać pochwał? Co na to terapia poznawczo-behawioralna?

W każdym z nas jest małe dziecko, które czeka na nagrodę. Pamiętaj o tym. Ludzie chcą słyszeć dobre słowo, jeśli coś dobrze zrobią. A więc nie wydzielaj swych pochwał jak skąpiec. Dale Carnegie

MSW - poradnik dotyczący zagrożenia terrorystycznego

http://www.antyterroryzm.gov.pl/CAT/antyterroryzm/poradniki/555,Poradniki.html

Zapobieganie zachowaniom agresywnym – zabawy wyciszające, relaksacyjne i integracyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym cz.II

PRZYKŁADOWE ĆWICZENIA UWALNIAJĄCE NAPIĘCIE, NA KONCENTRACJĘ UWAGI, ODDECHOWE, WYCISZAJĄCE, RELAKSUJĄCE

Zapobieganie zachowaniom agresywnym – zabawy wyciszające, relaksacyjne i integracyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym cz. I (z wykorzystaniem MRR)

W dzisiejszych czasach wzrasta ilość zachowań agresywnych wśród dzieci, spowodowane jest to min.: wzorcami zachowań z mediów, gier komputerowych, nieprawidłowymi układami rodzinnymi, ciągłą pogonią za „czymś”- za pozycją w społeczeństwie, relacjami w grupach rówieśniczych itp.

Plac-nie tylko zabaw,czyli dlaczego warto zjeżdżać na zjeżdżalni

Jak już wszyscy pewnie zauważyli, nasze przedszkole wzbogaciło się o nowy plac zabaw. Już niedługo nasze dzieciaki będą mogły korzystać z zamontowanych tam urządzeń. Będzie to dla nich ogromną frajdą, ale nie tylko! Nasz plac zabaw został zaprojektowany w taki sposób, aby poza dostarczaniem radości i zabawy stymulował również rozwój naszych dzieci, przede wszystkim w zakresie INTEGRACJI SENSORYCZNEJ.

Oddziaływania wychowawcze oparte na założeniach pedagogiki serca z założeniem, że dziecko w procesie wychowania stanowi dobro najwyższe.

W procesie wychowania młodego człowieka ważne jest to , aby tak organizować proces dydaktyczno- wychowawczy by był on nie tylko procesem opartym na cennych i mądrych teoriach wielkich pedagogów. Równie istotne jest też to, by traktować dziecko jako człowieka z całą jego wspaniałością, naturalną dobrocią i miłością. Dlatego właśnie w niniejszym artykule chciałam przedstawić założenia tzw. pedagogiki serca.

Dziesięć przykazań wychowania dzieci

Niezmiernie trudno dać krótkie, praktyczne i skondensowane rady jak wychowywać dzieci. Z reguły spotykamy się z publikacjami wycinkowo analizującymi problemy albo z naukowymi opracowaniami.

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę PP2 zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale

 
Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo