KODEKSY GRUPOWE USTALONE

„Dziecko powinno mieć prawo do bycia tym, kim jest, bycia dzieckiem z prawem do dnia dzisiejszego – nie można go traktować jedynie z punktu widzenia przyszłości, w którą wejdzie” twierdził przyjaciel dzieci – Janusz Korczak. Ma ono prawo do swego dziecięcego świata, z którego musi stopniowo wyrastać, podejmując coraz trudniejsze zadania. Z prawami idą jednak w parze obowiązki, na miarę możliwości wiekowych. Dziecko musi zrozumieć, że funkcjonowanie w grupie przedszkolnej nie polega tylko na braniu od innych, ale także na dawaniu czegoś z siebie drugiemu.br Jak co roku, aby pobyt w przedszkolu był dla dzieci miłym i ciekawym, ale też bezpiecznym przeżyciem, każda grupa ustaliła wspólnie Kodeks grupowy. Przystosowanie do życia społecznego. Temu ma służyć wypracowanie kodeksu, jako kanonu praw i obowiązków zrozumiałych dla dzieci, który to kanon wspólnie z nauczycielami będą wcielać w życie i wzajemnie od siebie egzekwować. Taki kodeks pomoże uniknąć nieporozumień i konfliktów wynikających z błędów we wzajemnej komunikacji. Poprzez demokratyczne, bo przez całą grupę wraz z nauczycielem, rozwiązywanie zaistniałych jednak sytuacji konfliktowych i nieporozumień, dzieci nauczą się szanować rówieśników i powstrzymywać od krzywdzenia tych, którzy znajdują się w ich otoczeniu. Jednocześnie też będą potrafiły zadbać o siebie i o własne prawa.

M.Błaszczyk

   
 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę PP2 zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale

 
Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo