Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Wykaz programów dopuszczonych 2020/2021

Wykaz dopuszczonych do użytku programów wychowania przedszkolnego

programów własnych i innowacji w roku szkolnym 2020 /2021

 

Programy wychowania przedszkolnego :

1"Trampolina. Program wychowania przedszkolnego " Elżbieta Kordos; Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2018; PP2.4020.01.2020

 

Religia :

  1. Kochamy dobrego Boga. Program nauczania religii dla przedszkola” Komisja Wychowania katolickiego KEP, Wydawnictwo "JEDNOŚĆ"

PP2.4020.02.2020

 

 

WYKAZ

 

PROGRAMÓW WŁASNYCH - AUTORSKICH

 

Lp.

Rejestr- Data

Nr dopuszczenia

Nazwisko i imię nauczyciela ( autor)

Temat programu własnego i innowacji

Termin realizacji

Uwagi

1.

01.09.20r.

PP2.4021.01.2020

Kamilla Kobeszko ,

Beata Siwek

Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i poznanie przeszłości ojczyzny na podstawie bajek, baśni i legend polskich”

rok szkolny

2020/21

 

Gr. III, Gr. IV

2.

 

01.09.20r.

PP2.4021.02.2020

Halina Czepczar

Program nauczania języka angielskiego „Play with Me”

rok szkolny

2020/21

 

Gr I - V

3.

 

01.09.20r.

PP2.4021.03.2020

 

Elżbieta Farnow

Pobawmy się w czytanie

rok szkolny

2020/21

 

Gr II

4.

 

 

01.09.20r.

PP2.4021.04.2019

Elżbieta Farnow

Bajeczka – program własny – z zakresu edukacji teatralnej dla dzieci w wieku przedszkolnym

rok szkolny

2020/21

 

Gr II

5.

01.09.20r.

PP2.4021.05.2020

Agata Czarnowska – Kazimierczak

Terapia logopedyczna dzieci z dyslalią -program własny

 

rok szkolny

2020/21

 

Gr. I-V

6.

 

 

 

01.09.20r.

PP2.4021.06.2019

Agata Czarnowska – Kazimierczak

Terapia logopedyczna dzieci z opóźnionym rozwojem mowy - program własny

rok szkolny

2020/21

 

Gr I - V

7.

01.09.20r.

PP2.4021.07.2020

 

Agata Czarnowska – Kazimierczak

Anna Pawlus-Wątroba

Zajęcia psychomotoryczne-technika rytmizacji Dennisona - program własny

rok szkolny

2020/21

 

Gr I - V

8.

01.09.20r.

PP2.4021.08.2020

 

Agata Czarnowska – Kazimierczak

 

Terapia logopedyczna dzieci jąkających się - program własny

 

rok szkolny

2020/21

 

Gr I - V

9.

01.09.20r.

PP2.4021.09.2020

Anna Dahm

Sensoplastyka dla smyka – program własny

rok szkolny

2020/21

 

Gr IV

10.

01.09.20r.

PP2.4021.10.2020

Halina Czepczar, Beata Siwek

Kodowanie na dywanie, kartce i ekranie- program własny

rok szkolny

2020/21

 

Gr IV

Gr. III

11.

01.09.20r.

PP2.4021.11.2020

Mariola Błaszczyk

Każde dziecko nosi w sobie muzykę i ruch

rok szkolny

2020/21

 

Gr. II

12.

01.09.20r.

PP2.4021.12.2020

Krystyna Stacha, Stefania Menżyk

Radlin moje miasto”

rok szkolny

2020/21

 

Gr. III

12.

01.09.20r.

PP2.4021.13.2020

Bożena Kowalczyk, Anna Pawlus -Wątroba, Kamilla Kobeszko, Anna Dahm

Razem pokonamy trudności-program dla grupy integracyjnej w przedszkolu integracyjnym”

rok szkolny

2020/21

 

Gr. V

 

WYKAZ INNOWACJI

 

Lp.

Rejestr- Data

Nr dopuszczenia

Nazwisko i imię nauczyciela ( autor)

Temat innowacji

Termin realizacji

Uwagi

1.

01.09.20r.

PP2.4024.01.2020

Anna Dahm, Halina Czepczar

Mały badacz i odkrywca”

rok szkolny

2020/21

 

Gr. V

 

Data dodania: 2020-06-23 12:37:50
Data edycji: 2020-10-06 08:15:28
Ilość wyświetleń: 109
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej